Arbetsmarknadsregionen

Förverkligandet av en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen

Projektbeskrivning

Vårt gemensamma arbete för att föra samman Örnsköldsvik och Umeåregionen till en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion tog sin början i en ansökan till Tillväxtverket våren 2012. Ansökan om regionala utvecklingsmedel fick då avslag, men denna process lät sig inte stoppas av det. I oktober 2012 inledde Örnsköldsvik och Umeåregionen detta egenfinansierade projekt för att genomföra de aktiviteter som skrevs fram i den ursprungliga ansökan.

ARBETSOMRÅDEN:

Aktivitetsplan sträcker sig under perioden 1 oktober 2012 – 30 september 2014 och är indelat i fyra områden:

Arbetsområde A: Två lokala arbetsmarknader blir en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion (möten/erfarenhetsutbyten mellan arbetsgivare)

Arbetsområde B: Ökad konkurrenskraft och möjlighet att rekrytera genom synliggörande av regionala attraktionsfaktorer (samlad information om regionens samlade styrkor)

Arbetsområde C: Stärkt gemensam regional identitet (opinionsbildande insatser och fritidsresor i regionen)

Arbetsområde D: Ökat utbyte/samverkan över läns- och kommungränser (utforska samarbetsformer mellan kommunerna och fördjupa samverkan)

PROJEKTORGANISATION:

Projektledning: Arbetet har två projektledare som delar ansvar för projektledningen. Den ene projektledaren har sin placering på Umeå kommuns näringslivskontor och den andra projektledaren på Örnsköldsviks kommuns tillväxtavdelning. Projektledaren i Umeå är Carina Lindberg och i Örnsköldsvik är det Johan Eklund som har den rollen. Projektledarnas ansvar: Bryta ner den övergripande aktivitetsplanen till en detaljerad tid och aktivitetsplan med därtill hörande budget. Genomföra arbetet enligt projektplan och driva processen framåt. Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet samt föreslå eventuella ändringar till styrgrupp. Följa upp och återrapportera budgetläget till styrgruppen. Sammanställa, rapportera och skapa beslutsunderlag om arbetet till styrgrupp samt förvaltningsmyndighet. Informera om arbetet internt och externt. Dokumentera arbetet och processen på ett sätt som möjliggör god uppföljning och utvärdering. Skriva slutrapport.

Styrgrupp: Styrgruppen utgörs av finansiärerna Umeå och Örnsköldsviks kommun samt Nordmalings kommun (som representant för Umeåregionens kranskommuner). Därtill inbjuds Handelskammaren i Västerbotten samt Industrigruppen i Örnsköldsvik. Ansvar: Godkänna och ändra i projektplan. Följa och stödja projektarbetet. Värdera och diskutera de förslag som projektgruppen utarbetar. Besluta om budget och tidsplaner. Säkerställa att arbetsprocessens resultat bidrar till effektmålet. Tillföra resurser som krävs för projektets realiserande. Kontinuerligt hålla sig informerad om arbetsprocessens status (genom styrgruppsmöten, statusrapporter). Ta beslut om förändring av projektet. Avsluta projektet.

Styrgruppen består av:

Umeå kommun, Anna Olofsson, marknadschef

Örnsköldsviks kommun, Peter Holmqvist, chef Tillväxtavdelningen

Umeåregionen, Kurt-Allan Egelby, kommunchef Nordmaling

Handelskammaren Västerbotten, Jan Bergmark, vd

Industrigruppen Örnsköldsvik, Anna Edblad, vd

Projektgrupp: Projektgruppen är en rådgivande näringslivs- och arbetsmarknadsnära grupp som knyts till projektledningen och fungerar som bollplank och dörröppnare. Projektgruppens triple helix-konstellation innebär en bred förankring och delaktighet i projektets genomförande. Projektgruppen har gemensamma möten för hela Örnsköldsvik-Umeåregionen, men arbetar även lokalt var för sig för att driva projektet framåt. Ansvar: Utifrån ett näringslivs- och arbetsmarknadsperspektiv, vara rådgivande om projektaktiviteternas innehåll och utformning. Utföra aktiviteter tillsammans med projektledningen. Förankra och engagera företag och organisationer i projektets genomförande

Projektgruppen består av:

Umeå universitet, Camilla Fahlander

Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik, Per Renström

Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik, Runa Sörstam

Umeå kommun, Roland Carlsson

Umeå kommun, Emmy Sundin

Örnsköldsviks kommun,  Frida Bylin

Örnsköldsviks kommun, Hanna Wallin

Umeåregionen,  Erik Sedig

Företagarna Västerbotten/Umeå, Thorbjörn Halvardsson

Företagarna Örnsköldsvik, Lena Sellin

Industrigruppen Örnsköldsvik, Kristina Svensson

Västerbottens Handelskammare, Gunilla Lindner

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s