Arbetsmarknadsregionen

Förverkligandet av en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen

FA-Regioner

Vad är då en funktionell arbetsmarknadsregion, eller en FA- region som det också kallas?

En FA-region är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen i FA-regioner (funktionella analysregioner) användas vid regionala analyser och enligt Tillväxtverkets finns det idag 72 FA-regioner i Sverige.

Enligt SCB:s statistiska kriterier ställs två krav för att en kommun ska bilda centrum i en lokal arbetsmarknad:

–       Andelen utpendlare av dem som förvärvsarbetar får inte överstiga 20 procent.

–       Andelen utpendlare till någon annan enskild kommun får inte överstiga 7,5 procent.

Om dessa två villkor är uppfyllda så kan kommunen uppfattas som självförsörjande vad gäller arbetstillfällen inom den egna kommunen. Den räknas då som centrum för en lokal arbetsmarknad. Övriga kommuner förs till den kommun mot vilken den största utpendlingen är riktad. För att inte de lokala arbetsmarknaderna ska bli orimligt stora tillåts maximalt två länkar mellan den enskilda kommunen och den kommun som bildar centrum i en lokal arbetsmarknad.

Varför är det viktigt att förverkliga en större gemensam funktionell arbetsmarknadsregion? 

Med en utökad  arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen förbättras vår gemensamma konkurrenssituation utifrån en rad aspekter:

– Ökar storleken på arbetsmarknaden och branschbredden

– Ökar möjligheter att attrahera inflyttning och nya företagsetableringar

– Ökar möjligheter för medflyttande att hitta arbete

– Ökar rekryteringsbasen för näringsliv och offentlig sektor

– Ökar möjligheter för invånare att byta jobb

– Ökar möjligheter för den som blivit arbetslös att hitta ett nytt jobb utan att behöva flytta

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s