Arbetsmarknadsregionen

Förverkligandet av en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen


Lämna en kommentar

Arbetspendling längs Botniabanans sträckning

20130617arbetspendling

Mellan orterna längs Botniabanans sträcka Örnsköldsvik – Umeå arbetspendlar 3400 personer. Av dessa pendlar 1400 från Hörnefors till Umeå, alltså inom samma kommun. Kvar är 2000 arbetspendlare mellan kommunerna och de pendlar så här,

Från/Till Örnsköldsvik Nordmaling Umeå
Örnsköldsvik 100 300
Nordmaling 122 893
Umeå 229 292

Det är alltså 400 arbetspendlande Örnsköldsviksbor mot Umeå och motsvarande 350 som pendlar till Örnsköldsvik. Från Botniabanans start är förändringen inte särskilt stor. 50 personer fler pendlar från Örnsköldsvik till Umeå. I motsatt riktning är det oförändrat. Det konstateras att erfarenheter visar att effekten av ny infrastruktur tar tid.

Totalt 450 studenter vid Umeå Universitet som är skrivna i Örnsköldsvik.

Tågens kapacitet är tre arbetspendlingsbara avgångar från Örnsköldsvik med ankomst 6:30, 7:45, 8:46 på Umeå C. Varje tåg tar 185 personer vilket ger en total kapacitet på 555 personer. Från Umeå till Örnsköldsvik är förutsättningarna i princip samma.

/Johan

Annonser


Lämna en kommentar

Företagen ska träffas

Ett av projektets arbetsområden är att skapa aktiviteter för erfarenhetsutbyte mellan arbetsgivare i regionen. Under våren har vi genom förmöten identifierat fyra relevanta teman att bygga aktiviteterna på.

Ett av dem är träffar mellan företagare med målet att skapa mer affärer mellan marknaderna Umeå och Örnsköldsvik. Vi kommer att haka på där det händer och underlätta för företag att vara med i olika aktiviteter. Imorgon torsdag är arrangerar Företagarna i Örnsköldsvik sin årliga golftävling. Dit kommer nu företag från Umeås arbetsmarknad. Senare under hösten kommer vi samordna deltagande från Umeå till Företagardagen i Fjällräven Center i Örnsköldsvik den 22 oktober. Nästa tillfälle är en samordnad resa med Örnsköldsviksföretagare till mötesplatsen Morgonpasset i Umeå den 31 oktober. Företagsorganisationerna och kommunernas näringslivsavdelningar är centrala parter i planeringen och  genomförandet av dessa aktiviteter.

Övriga tre temaområden är erfarenhetsutbyte mellan arbetsgivare med fokus på bla medflyttarproblematik, mötesplatser för rekrytering av studenter till regionens företag och gemensamma näringslivsträffar.

/Johan