Arbetsmarknadsregionen

Förverkligandet av en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen

Kick-off för det gemensamma arbetet!

Lämna en kommentar

Den 22 oktober var det dags för arbetets interna kick-off! Vi höll till på Rådhuset i Umeå och uppslutningen var stor. Inledningsvis hälsades alla välkomna av Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun. Projektledningen gav också en blid av hur arbetet växt fram och var som står närmast på agendan. Under dagen fick vi ta del av två inspirerande föredragshållare: Kerstin Westin, professor Kulturgeografi Umeå universitet som delade med sig av sin kunskap kring människors resebeteenden och tankar kring arbetspendling. Ulf Arumskog, utvecklingsledare Norrköpings kommun, som berättade om erfarenheter och framgångsfaktorer från ”Samverkan Norrköping/Linköping”, det vill säga regionaliseringsprocessen som de båda städerna gemensamt genom gått.

Arbetspendling och resebeteenden

Kerstin berättade mycket om människors tankar och inställning kring arbetspendling. Det som primärt ka få individer att börja arbetspendla tycks vara möjligheter till högre lön eller till ett arbete som innebär större utvecklings- och karriärsmöjligheter.  Hon förmedlade också hur enormt positiva befolkningen i regionen har varit och fortfarande är när det kommer till Botniabanan. Det finns också höga förväntningar kring positiva effekter. Men det finns en ovana att resa kollektivt och framför allt med tåg i vårt område, vilket vi måste ta hänsyn till. Befolkningen är positiv till Botniabanan men man ser framför allt att det kommer att gynna andra. Hur får vi då till förändrade beteenden? Det Kerstin vill skicka med oss i arbetet är att hela tiden komma ihåg att ha individen och dess behov som utgångspunkt i det kommande arbetet.

Linköpings och Norrköpings regionaliseringsprocess

Därefter tog Ulf Arumskog från Norrköping vid för att berätta om Linköpings och Norrköpings regionaliseringsprocess. De är fortfarande efter många års arbete två olika arbetsmarknadsregioner (eftersom de inte når upp till det formella kriteriet med 7,5% pendlare mellan kommunerna). Historiskt sett har de två städerna haft helt olika karaktär och kultur, beskriver Ulf, men det har sakta men säkert skett er förskjutning där städerna närmat sig varandra. De har försökt få till bra samverkansformer under lång till, men det krävdes några omtag innan det landade i dagens samarbete: ”Kommunsamverkan för en starkare region”.

Varför började då Linköping och Norrköping sin samverkan denna samverkan? Jo, de insåg att om de har storlek så skapas också tillväxt, en självförstärkande endogen tillväxt. Men framför allt ville de skapa mer robusta förutsättningar för näringslivet med ökad branschbredd, stabil tillgång till högre utbildning etc. De såg också att det var bra för de mindre kommunerna och orterna runtomkring eftersom de positiva effekterna i storstadsregionen spiller över på de mindre kommunerna. De landade också i att samverkan ur ett funktionellt perspektiv är ett bra sätt att kunna tillgogose medborgarnas behov av mångfald. Inte minst så många kommuner idag har svårt att lösa sina uppgifter med hög kvalitet.

Ulf beskriver att det har varit viktigt att också inkludera fler kommuner.  ”Vi har betonat att det här inte enbart är en grej mellan våra två kommuner utan en grej för en gemensam funktionell region”. Det har också fört oss in på behovet av att orter specialiserar sig. Trots att Linköping och Norrköping blir de allt mer lika, så är det viktigt hur alla orter passar in i ett större sammanhang. Alla orter fyller en roll och funktion. Ulf beskriver även att det är viktigt att både jobba med samverkansområden som är en symbol för samarbetet och samverkansområden som de faktiskt tjänar pengar på. De försöker räkna på det som görs för att kunna visa vinsterna. ”I början handlade det om att göra sådant som är enkelt för att visa att det händer saker och att det går bra. Nu försöker vi ta oss an mer komplexa och strategiska områden. Arbetet med att göra en gemensam översiktsplan har varit kanske det viktigaste och mest spännande. Processen där har varit oerhört viktig. Just nu jobbar vi med en gemensam utvecklingsstrategi för regionen.”

 De lärdomar som de också vill skicka med oss punktade Ulf ner såhär:

 • Attraktivitet ger tillväxt, och tillsammans blir vi starkare. Vi kompletterar varandra, och hållbara orts och infrastruktur ger större arbetsmarknad
 • Rätt sak på rätt plats
 • Det offentligas uppdrag är att ge struktur och förutsättningar.

Nu har Linköping och Norrköping kommit väldigt långt i sin process, men de blicka hela tiden framåt mot nästa steg. ”Nu ska vi bygga järnväg” säger Ulf. Det blir snabbtåg från Järna till Linköping. De känner också en stor press att ta tillvara på möjligheter och ”göra rätt” nu. ”Det är viktigt att ständigt påminna oss själva och varandra om varför vi gör det här, varför är det viktigt? Grunden handlar det om att den administrativa struktur vi har göra det bättre för kommunerna, näringslivet och medborgarna.” Ulf avslutar med att säga att man ska vara ödmjuk inför att sådana här processer tar tid.

Förväntningar på det kommande arbetet

För att knyta ihop samtalen under dagen bjuder avslutningsvis Roland in till ett samtal kring hur våra gemensamma förväntningar inför de kommande två åren ser ut. Vilka förhoppningar och vilken förväntan finns på detta gemensamma arbete? Det kom fram en mängd viktiga och intressanta inspel. Grundtonen var en positiv förväntan och några av de tankar som kom fram var dessa:

 • Det här är ett viktigt projekt för att möjliggöra inflyttning och kompetensförsörjning för kommunerna i hela vår region.
 • Få bort våra osynliga administrativa- och mediabevakningsgränsning.
 • Att det offentliga och näringslivet kan hitta smarta lösningar tillsammans.
 • Hur kan vi få med perspektivet av de kommuner som inte finns längst Botniabanan och de områden som har mer landsbygd och glesbygd? Vi kan mötas över gränserna och hitta funktionell samverkan även där. Kanske genom satsningen Bygd och Stad i balans.
 • Vi måste mötas där funktionaliteten blir som högst.
 • Vi måste ha behoven i centrum för att skapa funktionell samverkan. Bygga utifrån där behoven är tydliga och gemensamma.
 • En jättestyrka om vi kan sälja den här delen av landet som en gemensam arbetsmarknadsregion – det kan verkligen attrahera inflyttning. Det löser också stora delar av medflyttarproblematiken.
 • Besöksnäringen är ett spännande område att samverka vidare kring.
 • En sak är vad vi ska göra i projektet, men det kommer att komma många idéer som inte ryms där. I vilken korg samlar vi alla bollar som vi vill göra något med, men som bör ha andra plattformar? Den strukturen måste projektledningen hitta.

 

Trevlig avrundning

Vår gemensamma eftermiddag avrundades med att alla skulle fångas på bild. Frida, som agerade fotograf, var tyvärr inte tillräckligt stadig på handen så bilden blev väldigt suddig. Men de glada deltagarna blev i alla fall förevigade.

 

Middag på Rex blev en trevlig avrundning på en inspirerande och framåtriktad kick-off!

 

/ frida

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s