Arbetsmarknadsregionen

Förverkligandet av en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen


Lämna en kommentar

Uppladdning inför förlovningsfest

Idag har våra regionala nyhetssändningar rapporterat om att vi nu arbetar tillsammans för att skapa en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion. Mittnytt och Västerbottensnytt har båda sänt reportage om arbetet:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/#./ornskoldsvik-och-umea-forlovar-sig?&_suid=1351696061248038072106625802843

 Även SR Västernorrland uppmärksammar vår ”förlovning” genom invigningen av ett Kulturhuvudstadsårshjärta i Örnsköldsvik.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5330649

En av de roligare nyhetuppläggen för dagen är Örnsköldsviks Allehanda som ger läsarna möjlighet att tycka till kring vad vi vill ge varandra i förlovningspresent. Bland förslagen kan man hitta allt ifrån hockeylag till politiker och kända landmärken.

http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.5245916-i-kvall-forlovar-sig-o-vik-och-umea

Det jag verkligen uppskattar i mediabevakningen av det vi nu gör, är att man tar tillvara på den verkligt seriösa ansatsen i arbetet och samtidigt ger utrymme för folkfesten som uppstår kring invigningen av kulturhuvudstadsårshjärtat.

Vi ses på förlovningsfesten ikväll, kl.19.00!

/ Frida

Annonser


Lämna en kommentar

Regionsarbetet får uppmärksamhet

Tomas och Anna från SVT Mittnytt gjorde ett reportage om arbetet för en gemensam arbetsmarknadsregion i morse.

Det är roligt att starten av vårt arbete för en gemensam arbetsmarknadsregion har fått så mycket uppmärksamhet den senaste veckan. Många har varit inne och kollat här på bloggen eller hört av sig och vill veta mer om planerna framöver.

Även media har visat stort intresse. Flera artiklar har dykt upp i både Västerbottens kuriren och Örnsköldsviks Allehanda. I morse träffade jag även Tomas och Anna från SVT Mittnytt för en intervju om både arbetet i stort och om invigningen av Örnsköldsviks kulturhuvudstadsårshjärta i morgon kväll.

/ Frida


Lämna en kommentar

Regional konferens 16 november, för dig som vill ta ett regionalt ledarskap

Som en del i arbetet med att förverkliga en gemensam arbetsmarknadsregion arrangeras en konferensdag i Örnsköldsvik den 16 november. Under dagens seminarium sätter vi fokus på vikten av ett starkt ledarskap i regionaliseringsprocessen. Dagen riktar sig till personer inom Näringsliv, Politik, Akademi och det Offentliga som har eller vill ta en aktiv roll i att förverkliga en gemensam arbetsmarknadsregion.
Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson inleder dagen med att belysa vikten av samverkan och ett starkt, enat regionalt ledarskap. Därefter följer ett antal regionala inspel på temat regional arbetsmarknad och regionsutveckling samt en avslutande paneldiskussion.

Anmäl dig senast den 5 november 2012 genom att maila till tillvaxt@ornskoldsvik.se
Klicka här för att hitta den fullständiga inbjudan och programmet för den 16 november.

Välkommen!


Lämna en kommentar

Kick-off för det gemensamma arbetet!

Den 22 oktober var det dags för arbetets interna kick-off! Vi höll till på Rådhuset i Umeå och uppslutningen var stor. Inledningsvis hälsades alla välkomna av Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun. Projektledningen gav också en blid av hur arbetet växt fram och var som står närmast på agendan. Under dagen fick vi ta del av två inspirerande föredragshållare: Kerstin Westin, professor Kulturgeografi Umeå universitet som delade med sig av sin kunskap kring människors resebeteenden och tankar kring arbetspendling. Ulf Arumskog, utvecklingsledare Norrköpings kommun, som berättade om erfarenheter och framgångsfaktorer från ”Samverkan Norrköping/Linköping”, det vill säga regionaliseringsprocessen som de båda städerna gemensamt genom gått.

Arbetspendling och resebeteenden

Kerstin berättade mycket om människors tankar och inställning kring arbetspendling. Det som primärt ka få individer att börja arbetspendla tycks vara möjligheter till högre lön eller till ett arbete som innebär större utvecklings- och karriärsmöjligheter.  Hon förmedlade också hur enormt positiva befolkningen i regionen har varit och fortfarande är när det kommer till Botniabanan. Det finns också höga förväntningar kring positiva effekter. Men det finns en ovana att resa kollektivt och framför allt med tåg i vårt område, vilket vi måste ta hänsyn till. Befolkningen är positiv till Botniabanan men man ser framför allt att det kommer att gynna andra. Hur får vi då till förändrade beteenden? Det Kerstin vill skicka med oss i arbetet är att hela tiden komma ihåg att ha individen och dess behov som utgångspunkt i det kommande arbetet.

Linköpings och Norrköpings regionaliseringsprocess

Därefter tog Ulf Arumskog från Norrköping vid för att berätta om Linköpings och Norrköpings regionaliseringsprocess. De är fortfarande efter många års arbete två olika arbetsmarknadsregioner (eftersom de inte når upp till det formella kriteriet med 7,5% pendlare mellan kommunerna). Historiskt sett har de två städerna haft helt olika karaktär och kultur, beskriver Ulf, men det har sakta men säkert skett er förskjutning där städerna närmat sig varandra. De har försökt få till bra samverkansformer under lång till, men det krävdes några omtag innan det landade i dagens samarbete: ”Kommunsamverkan för en starkare region”.

Varför började då Linköping och Norrköping sin samverkan denna samverkan? Jo, de insåg att om de har storlek så skapas också tillväxt, en självförstärkande endogen tillväxt. Men framför allt ville de skapa mer robusta förutsättningar för näringslivet med ökad branschbredd, stabil tillgång till högre utbildning etc. De såg också att det var bra för de mindre kommunerna och orterna runtomkring eftersom de positiva effekterna i storstadsregionen spiller över på de mindre kommunerna. De landade också i att samverkan ur ett funktionellt perspektiv är ett bra sätt att kunna tillgogose medborgarnas behov av mångfald. Inte minst så många kommuner idag har svårt att lösa sina uppgifter med hög kvalitet.

Ulf beskriver att det har varit viktigt att också inkludera fler kommuner.  ”Vi har betonat att det här inte enbart är en grej mellan våra två kommuner utan en grej för en gemensam funktionell region”. Det har också fört oss in på behovet av att orter specialiserar sig. Trots att Linköping och Norrköping blir de allt mer lika, så är det viktigt hur alla orter passar in i ett större sammanhang. Alla orter fyller en roll och funktion. Ulf beskriver även att det är viktigt att både jobba med samverkansområden som är en symbol för samarbetet och samverkansområden som de faktiskt tjänar pengar på. De försöker räkna på det som görs för att kunna visa vinsterna. ”I början handlade det om att göra sådant som är enkelt för att visa att det händer saker och att det går bra. Nu försöker vi ta oss an mer komplexa och strategiska områden. Arbetet med att göra en gemensam översiktsplan har varit kanske det viktigaste och mest spännande. Processen där har varit oerhört viktig. Just nu jobbar vi med en gemensam utvecklingsstrategi för regionen.”

 De lärdomar som de också vill skicka med oss punktade Ulf ner såhär:

 • Attraktivitet ger tillväxt, och tillsammans blir vi starkare. Vi kompletterar varandra, och hållbara orts och infrastruktur ger större arbetsmarknad
 • Rätt sak på rätt plats
 • Det offentligas uppdrag är att ge struktur och förutsättningar.

Nu har Linköping och Norrköping kommit väldigt långt i sin process, men de blicka hela tiden framåt mot nästa steg. ”Nu ska vi bygga järnväg” säger Ulf. Det blir snabbtåg från Järna till Linköping. De känner också en stor press att ta tillvara på möjligheter och ”göra rätt” nu. ”Det är viktigt att ständigt påminna oss själva och varandra om varför vi gör det här, varför är det viktigt? Grunden handlar det om att den administrativa struktur vi har göra det bättre för kommunerna, näringslivet och medborgarna.” Ulf avslutar med att säga att man ska vara ödmjuk inför att sådana här processer tar tid.

Förväntningar på det kommande arbetet

För att knyta ihop samtalen under dagen bjuder avslutningsvis Roland in till ett samtal kring hur våra gemensamma förväntningar inför de kommande två åren ser ut. Vilka förhoppningar och vilken förväntan finns på detta gemensamma arbete? Det kom fram en mängd viktiga och intressanta inspel. Grundtonen var en positiv förväntan och några av de tankar som kom fram var dessa:

 • Det här är ett viktigt projekt för att möjliggöra inflyttning och kompetensförsörjning för kommunerna i hela vår region.
 • Få bort våra osynliga administrativa- och mediabevakningsgränsning.
 • Att det offentliga och näringslivet kan hitta smarta lösningar tillsammans.
 • Hur kan vi få med perspektivet av de kommuner som inte finns längst Botniabanan och de områden som har mer landsbygd och glesbygd? Vi kan mötas över gränserna och hitta funktionell samverkan även där. Kanske genom satsningen Bygd och Stad i balans.
 • Vi måste mötas där funktionaliteten blir som högst.
 • Vi måste ha behoven i centrum för att skapa funktionell samverkan. Bygga utifrån där behoven är tydliga och gemensamma.
 • En jättestyrka om vi kan sälja den här delen av landet som en gemensam arbetsmarknadsregion – det kan verkligen attrahera inflyttning. Det löser också stora delar av medflyttarproblematiken.
 • Besöksnäringen är ett spännande område att samverka vidare kring.
 • En sak är vad vi ska göra i projektet, men det kommer att komma många idéer som inte ryms där. I vilken korg samlar vi alla bollar som vi vill göra något med, men som bör ha andra plattformar? Den strukturen måste projektledningen hitta.

 

Trevlig avrundning

Vår gemensamma eftermiddag avrundades med att alla skulle fångas på bild. Frida, som agerade fotograf, var tyvärr inte tillräckligt stadig på handen så bilden blev väldigt suddig. Men de glada deltagarna blev i alla fall förevigade.

 

Middag på Rex blev en trevlig avrundning på en inspirerande och framåtriktad kick-off!

 

/ frida


Lämna en kommentar

Nu börjar arbetet för en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion!

Nu slår vi upp portarna för den blogg som kommer att skildra Örnsköldsviks och Umeåregionens 2-åriga arbete för att förverkliga en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion. Vi som kommer att skriva här är framför allt projektledarna, men en och annan gästbloggare kan också förväntas dyka upp.

Välkommen att följa det fortsatta arbetet!

/ Frida och Carina